PHÒNG KẾ HOẠCH

Hiện nay Phòng Kế Hoạch Công ty chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cảm ơn quý khách đã ghé thăm Website rất mong được hợp tác với quý vị trong thời gian tới   Trân trọng! Ban Giám...

PHÒNG KINH DOANH

Hiện nay Phòng Kinh Doanh Công ty chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cảm ơn quý khách đã ghé thăm Website rất mong được hợp tác với quý vị trong thời gian tới   Trân trọng! Ban Giám...

P. NGHIÊN CỨU & PT SP

Hiện nay Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm Công ty chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cảm ơn quý khách đã ghé thăm Website rất mong được hợp tác với quý vị trong thời gian...

PHÒNG NHÂN SỰ

Hiện nay Phòng Nhân sự Công ty chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng  cảm ơn quý khách đã ghé thăm Website rất mong được hợp tác với quý vị trong thời gian tới   Trân trọng! Ban Giám Đốc  

Đồ uống đang HOT gây SỐT SỐCNGẤT