Tonic Coffee

TONIC COFFEE 

Nguyên liệu:

- 20ml Sirup Dâu rừng

- 30ml Cà phê Espresso

- 80ml SoDa Tonic

- 1 ít rượu Rum

- Vài lát chanh

- Lá Hương Thảo trang trí

Thực Hiện:

- Cho 20ml sirup Dâu rừng và 1 ít Rượu Rum vào ly trước

- Sau đó cho đá viên gần đầy ly và rót Soda Tonic vào

- Đổ 30ml Cà Phê lên trên Tạo thành 3 tầng màu 

- Trang trí bằng Chanh và lá Hương thảo

 

 

 

 

Đồ uống đang HOT gây SỐT SỐCNGẤT